Προεκτάσεις

Τώρα που ολοκληρώσατε την αποστολή σας μπορείτε να ασχοληθείτε με δραστηριότητες που αφορούν προεκτάσεις του θέματος της. Κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες είναι οι παρακάτω…..

1. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για την θετική πλευρά της τηλεοπτικής διαφήμισης

2.Μπορείτε να φτιάξετε μια αφίσα, η οποία θα αναφέρεται στα αρνητικά της τηλεοπτικής διαφήμισης και με την βοήθεια της θα ενημερώσετε τα παιδιά του σχολείου σας για την επίδραση που έχει.

3. Τέλος, μπορείτε να φτιάξετε οι ίδιοι μια διαφήμιση, στην οποία όμως εκτός τα θετικά θα πρέπει να παρουσιάσετε και τα αρνητικά του διαφημιζόμενου προϊόντος .

Συλλογική Ανάδραση|Πηγές

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License