Πλαίσιο στήριξης

Πλαίσιο εργασίας

Τα παιδιά στις μέρες μας περνάνε πολύ χρόνο μπροστά στη τηλεόραση και σε συνδυασμό με το ότι δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τη δεξιότητα της κριτικής σκέψης, δέχονται μεγάλη επιρροή από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Τους δημιουργούνται πλασματικές ανάγκες, αφού δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την πληροφορία από τη διαφήμιση και πολλές φορές έρχονται σε ρήξη με τους γονείς τους όταν οι τελευταίοι δεν μπορούν να τους τις ικανοποιήσουν. Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με το θέμα της αρνητικής επιρροής των τηλεοπτικών διαφημίσεων στα παιδιά. Σκοπός της εργασίας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στα διαφημιστικά μηνύματα.

Χρήστες εφαρμογής

Οι δραστηριότητες και κατ'επέκταση η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση απευθύνονται σε μαθητές της ΣΤ' Τάξης Δημοτικού, ηλικίας 11-12 ετών και σχετίζονται με την ενότητα 4 "Διατροφή"της Γλώσσας. Επίσης, μπορεί να διδαχθεί και σε δυο ακόμη μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου την Ευέλικτη ζώνη και τα Εικαστικά. Στους μαθητές της ΣΤ' Τάξης Δημοτικού έχει αναφερθεί ξανά σε παλαιότερη τάξη η αρνητική επιρροή που τους ασκεί η τηλεοπτική διαφήμιση, στη Γ' Τάξη Δημοτικού στο κεφάλαιο 5 "Διαφημίσεις Παντού!!" του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος . Είναι εξοικειωμένοι και γνωρίζουν να χειρίζονται καλά τους υπολογιστές και το διαδίκτυο, διαθέτουν ικανότητες στην αναζήτηση πληροφοριών και στην ομαδοσυνεργατικότητα. Μπορούν να κατανοήσουν εύκολα τις οδηγίες και τα βήματα, ώστε να φέρουν εις πέρας τις ζητούμενες δραστηριότητες. Τέλος, οι χρήστες του λογισμικού αποτελούν ομοιογενή ομάδα όσον αφορά το επίπεδο μάθησης, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.

Δεξιότητες

Το συγκεκριμένο λογισμικό θα συμβάλλει :

 • στη καλλιέργεια της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών
 • στο να διαβάζουν και να κατανοούν με ευκολία κείμενα χωρίς ιδιαίτερη επεξήγηση
 • στην εξοικείωση με τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων για την επίτευξη μιας εργασίας
 • στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας.
 • στην εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου
 • στην αναζήτηση έγκυρων πληροφοριών
 • στη κριτική στάση απέναντι στα διαφημιστικά μηνύματα
 • στο να γνωρίσουν τις επιδράσεις των διαφημίσεων
 • στη διαμόρφωση ενός τύπου ανθρώπου ικανού να ιεραρχεί τις ανάγκες του και να ελέγχει τις επιλογές του.
 • στη γνωστοποίηση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τους διαφημιστές (εντυπωσιακά σκηνικά , ηχητικά εφέ κ.α.)
 • στην εξοικείωση με την ακολουθία οδηγιών και βημάτων για την επίτευξη μιας εργασίας.
 • στο να ξεχωρίζουν τις επιθυμίες από τις ανάγκες.
 • στην εξοικείωση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό.

Βασικές Προϋποθέσεις

 • Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού, ηλικίας 11-12 ετών, οι οποίοι διαθέτουν σε μεγάλο ποσοστό τις ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο και στον υπολογιστή.
 • Αναζήτηση πληροφοριών.
 • Κατανόηση των οδηγιών και των βημάτων για να μπορούν να τα ακολουθήσουν, ώστε να φέρουν εις πέρας τις ζητούμενες δραστηριότητες.
 • Εξοικείωση με τη χρήση των υπολογιστών.
 • Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας.
 • Αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των μελών της ομάδας.
 • Ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα.
 • Προθυμία για ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και απόψεων από τα μέλη των ομάδων.
 • Προθυμία για την επίτευξη εργασιών.
 • Να έχουν έρθει σε επαφή με τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Υλικοτεχνική υποδομή

Όλα τα μέσα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα από όλους.

 • προτζέκτορας
 • 4 υπολογιστές ή τάμπλετ (1 για κάθε ομάδα και 1 για τον δάσκαλο)
 • φωτογραφική
 • σύνδεση στο διαδίκτυο
 • εκτυπωτής
 • ηχεία
 • υλικά για ζωγραφική (χαρτί, μαρκαδόροι , ψαλίδι, κόλλα)

Οργάνωση της τάξης

Οι μαθητές θα χωριστούν σε 3 ομάδες των 5 ατόμων ανομοιογενείς ως προς το φύλο.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License