Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις φοιτήτριες Νύκταρη Χαριτωμένη (Α.Μ. 7489) και Κόκκινου Θεονύμφη (Α.Μ. 7331) στο πλαίσιο του μαθήματος "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Διαδικτυακό Περιβάλλον" (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκης Ε.Δι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License